ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР

Претплати се на нашиот електронски информатор и добивај информации за промоции и нови производи!

  • Нема производи во кошничката.
  a
    >  Деца   >  Развој на говорни способности кај детето
  Развој на говорни способности кај детето

  Развој на говорни способности кај детето

  Говорни вештини

  Како се развива говорот кај децата?

   

  Рзавој на говор од 0-1 месец

  • Повремено се огласува со гласни гласови

   

  Развој на говор за 1-2 месеци

  • Се огласува со самогласки

   

  Развој на говор за 2-3 месеци

  • гугајки се огласува со самогласки и согласки

   

  Развој на говор за 3 месеци

  • Прво дуплирање на слогови

  • во низа ррр

   

  Развој на говор за 4 месеци

  •на  говорот на мајката одговара гугајќи

   

   Развој на говор за 5 месеци

  • вокализира два или повеќе гласови

   

  Развој на говор за 6 месеци

  • Го модификува гласот на тоновите како да пее

  •Го модулира  гласот во сила, висина и должина

   

  Развој на говор за 7 месеци

  • изговара поспецифични стилови со промени во висина и силина на тонот

   

  Развој на говор за 9 месеци

  • “брбља” јасно ги дуплира слоговите без значење (бa-бa)

  • разбира еден збор

   

  Развој на говор за 10 месеци

  • разбира неколку збора

  • Ја  врти главата на позната личност или објект која го довикува

  • Ги слуша и имитира звуците од околината

  • Имитира неколку гласови

   

  Говор развој 10-12 месеци

  • знае неколку зборови (мајка, тато, баба, па-па)

   

  Развој на говор за 12 месеци

  • Врши едноставни задачи: “Дојди”, “Немој”.

   

  Развој на говор за 15 месеци

  • желба за изразување на глас

  • разбира дека познатите работи и лица имаат свои имиња

   

  Развој на говор за 15-18 месеци

  • реченица од еден збор или збор и гест

   

   

  Развој на говор за 16 месеци

  • користи 6 зборови

  • именува по еден предмет на барање

   

  Развој на говор за 17 месеци

  • Фраза од два збора од типот на именка (“мајка топка”)

   

  Развој на говор за 18 месеци

  • ги поврзува именката и глаголот (“мамо дај”)

   

  Развој на говор за 19 месеци

  • знае повеќе фрази на два збора од глаголот и именката

   

  Развој на говор за 20 месеци

  • Препознава осум до дванаесет слики

   

  Развој на говорот 21 месец

  • Бараат со зборови да јадат и да пијат

  • извршува налог за две активности (земи, затвори)

   

  Развој на говорот за 22 месеци

  • користи именки, глаголи и придавки

   

   Говорен развој 22-24 месеци

  • знае повеќе едноставни фрази и реченици со најмногу три збора

   

  Развој на говор за 24 месеци

  • Одговара адекватно на прашања што имаат значење на владение (чија мајка е ова?)

  • го изговара вашето име на барање

  • користи 200-250 зборови

   

  Развој на говор за 26 месеци

  • зборува за себе во трето лице

   

  Развој на говор за 27 месеци

  • го завршува последниот стил или збор од стиховите на познатите песни

   

  Развој на говор за 30 месеци

  • разбира 3 предлози (на, во, следно)

  • рецитира пократки песни

  • ги разбира прашањата “Што лета, скокање, пливање …”, “Што правиш со ова?”

   

   

  Развој на говор за 36 месеци

   

  • користи заменки и множина

  • го користи “јас”

  • Барање за неговите омилени приказни

  • раскажува доживувања

  • Постојано поставува прашања: Кој, што?

  • користи 600-800 зборови

   

   

  Развој на говор за 3-4 години

  •Ја вербализира акцијата што следи во познатите приказни

  • ги опишува активностите на сликата

  • долги монолози

  • реченицата е завршена, говорот разбирлив

  • постојано поставува прашања

  • брои до 4 механички

  • користи 1200-1500 зборови

   

   

  Развој на говор за 4-5 години

  • користи 1800-2000 зборови

  • раскажува раскази

  • ги  разбира предлозите пред себе, зад себе

  • Тој само раскажува приказна по слики

  • препознава неколку букви од азбуката

  • одговори на едноставни прашања “Што е тоа и од што е направено?”

  • Прашува: Кога? Зошто? Како?

   

  Развој на говор за 6 години

  • зборувате правилно и јасно

  • ги артикулира сите гласови (веројатно, Р,Њ,Љ се отсутни)

  • ја раскажува приказната по сослушувањето

  • пишува и го чита своето име

  • го бара значењето на зборот

  • го разбира предлогот “во средината”

  • користи 2500-3000 зборови