ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР

Претплати се на нашиот електронски информатор и добивај информации за промоции и нови производи!

  • Нема производи во кошничката.
  a
    >  Деца   >  За пореметувањата на говорот и гласот кај децата предизвикани од оштетување на слухот -DYSENEIA, ни зборува М-р Ивана Урдаревиќ Логопед, специјален едукатор и рехабилитатор
  За пореметувањата на говорот и гласот кај децата предизвикани од оштетување на слухот -DYSENEIA

  За пореметувањата на говорот и гласот кај децата предизвикани од оштетување на слухот -DYSENEIA, ни зборува М-р Ивана Урдаревиќ Логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

  М-р  Ивана Урдаревиќ  Логопед, специјален едукатор и рехабилитатор

   

  Пореметувањата на говорот и гласот предизвикани од оштетување на слухот се нарекуваат  DYSENEIA.

  Редукцијата на слухот кај детето во прелингвален период или раниот лингвален период е причина за пореметување во развојот на говорот.

  Според типот на оштетување се дели во две групи:

  Dyseneia periferica и Dyseneia centralis

  Во Dyseneia periferica спаѓаат:

  -ANENEIA претставува неразвиен или недоволно развиен говор со редукција на слухот во прелингвалниот или раниот лингвален период

  -LEIPOLALIA  е говорно пореметување кадешто консонантите се во омисија на еден или повеќе соседни случаи кадешто детето ги изговара само вокалите

  -Dyslalia otogenis  е артикулативно пореметување предизвикано исклучително од периферно оштетување на слухот

  – Артикулативните пореметување се класифицираат во:

  • Систематски
  • Несистематски дислалии

  Кондуктивните оштетувања на слухот предизвикуваат:

  -обезвучувања на звучноста на финалните консонанти

  -со зголемување на прагот на коскената проводливост доаѓа до хипоназалност  или супституција на назалите М, Њ, Н со консонантите Б, Д, Г

  Перцептивните оштетувања на слухот предизвикуваат

  – Намалување на дискриминациските способности за туѓиот  но и за својот говор

  – Ограничување на  динамиката на полето на интензитетот

  Говорни пореметувања предизвикани од оштетувања на ЦНС ( dyseneia centralis )

  Тука спаѓаат :

  -АТЕЛОЕНЕИА е подоцнет развој на говорот кај децата со оштетен слух но не во голема мера

  -АСАПХОЕНЕИА е мумлив говор  со отсуство на супрасегменталните особини и квалитети, предвикан е од пореметување на слухот од периферно или централно потекло или комбинација

  -АТЕЛОЛАЛИА е задоцнување во развојот на говорот проследено со отсуство на  аудитивно памтење, лоша аудитивна перцепција, отсуство на чувство за говор како и други причини кои доведуваат да детето почне да користи гестикулации

  -ИДИОЛАЛИА се изразува во исклучителна екстрема супституција на консонантите.

  Социогени артикулативни пореметувања

  – Говорниот модел е одлучувачки за развојот на говорот додека јазичната структура и нивото на јазикот во интелектуалниот и психичкиот развој на детето.

  – Кај децата до 7 години рехабилиатацијата е полесна и дава подобри резултати додека постарите деца кои живеат со родители кои се глуви од раѓање или од раното детство третманот е подолг и потежок.

  – За дијагностика и третман на случаите со артикулативни пореметувања од отоген тип потребно е комплетен тим, изградена методологија и комплетна техника.

  – Перцепцијата и разбирањето на говорните пораки ги обезбедуваат:

  – Типот на слушните остатоци

  – Времето на настанување на слушното оштетување

  – Времето на почеток на говорна рехабилитација

   

  Оштетувањата на гласот предизвикани од слушни оштетувања се нарекуваат: АУДИОГЕНИ ДИСФОНИИ.

  Детето кое рано го изгубило слухот од полесен  или среден степен лишено е од богатството на практичните употребувачки вредности на поедини зборови и на самиот говор и заради тоа неможе да го совлада говорниот фонд на зборови кои одговараат на негова возраст.

   

  Заради тоа е неопходна логопедска – аудиолошка корекција на говорот!